Felaktiga beställningar, returer och reklamationer

You are here:

Det går att kontakta varustyrningen så hjälper dom till med att byta distributionen från egen till EDI och tvärtom. Finns produkterna redo i SwedBeer.se´s system och att ni har meddelat varustyrningen att ni ändrar distribution från egen till JF Hillebrand (dom som tar hand om SwedBeer.se´s logistik) så kommer automatiskt ordrarna dit. Man kan enkelt meddela varustyrningen vilka systembolag och vilka artiklar som ska köras av SwedBeer.se resp. egen.

Returer och reklamationer

Vi tar en kostnad för att handlägga och transportera tillbaka returer. Har Systembolaget beställt fel, returkod 30, eller kund returnerat varan kod 32, kan ni enligt inköpsvillkoren fakturera Systembolaget för hantering- och transport-kostnad. Se bilaga 9 paragraf 9.3.1.

Fakturera Systembolaget för kod 30 och 32.

9.3.1 Hantering av Återköp
Återköp avser Artiklar som Systembolaget önskar sälja tillbaka och returnera till Leverantören. Återköp indelas i:
(i) Fullgoda Artiklar, som går åter till Leverantör enligt beslut av Inköpsavdelningen (kod 34).
(ii) Fullgoda Artiklar som felbeställts av Butik (kod 30) eller fellevererats av Leverantör (kod 31).
(iii) Fullgoda Artiklar som returneras i enlighet med Bilaga 4, punkt 4.1.3.1, fjärde stycket (kod 32).
(iv) Felaktiga Artiklar där inte ordinarie koder för kvalitetsfel ska användas (kod 80). Beslut om sådant Återköp fattas av Inköpsavdelningen.
Ersättning för Återköp enligt punkt 9.3.1 (ii) ovan ska beräknas efter inköpspriset för Artiklarna per dagen för Systembolagets meddelande om Återköp. Systembolaget ansvarar för skälig faktisk kostnad för den returtransport som Systembolaget orsakat Leverantören såvitt avser felbeställda Artiklar samt fullgoda Artiklar som returneras i enlighet med Bilaga 4, punkt 4.1.3.1, fjärde stycket (kod 30 och 32) och Leverantören ansvarar för transportkostnad såvitt avser fellevererade Artiklar (kod 31). Faktura på transportkostnad som ska belasta Systembolaget skickas per e-post i PDF-format till
systembolaget.efaktura@systembolaget.se (och i övriga format än PDF-format till faktura@systembolaget.se). Leverantören är skyldig att tillställa Systembolaget en (1) faktura per Butik. Fakturan ska specificera Butikens butiksnummer (fyra (4) siffror), reklamationsnummer, reklamationskod, reklamationsdatum, Artikel samt antal.

Fakturan ska skickas inom 3 månader efter reklamationsdatum och enbart returfrakten får debiteras.

Aktuella debiteringar 2020-01-01 för “Kolli 6,1-10 L”: X * 46,60, t.ex. vid 21 kollin i retur: 21*46,60 = 978,60 kr

Vi jobbar på en lösning att automatiskt skapa faktura i ert bokföringsprogram för leveranskostnaderna.