Destruktion

You are here:

Gå till produktförstörelse: https://www.swedbeer.se/sv/erp/product/destruction/
Välj ’Skapa produktförstörelse’ och fyll i relevant information och tryck på ’Skapa’.
Markera produktförstörelserna och välj åtgärd: ’Skriv ut anmälan och protokoll’. Skriv under anmälan och skicka till Skatteverket i Ludvika.

När förstörelsen är klar kör åtgärd: ’Gör klar och uppdatera produktlager’, skriv under protokollet och skicka in till Skatteverket i Ludvika.

Gäller destruktionen produkter på centrallagret så meddela oss via supportfunktionen så tar vi hand om anmälan.