Inventering

You are here:
  • Börja med att inventera era produkter och notera även vilket antal ni har kvar för varje parti.
  • Gå till ”Produkter->Produktlager” och lägg till en manuell produktlagerrörelse med ”Inventering” som ”orsak”. Ange ”antal” till ett positivt tal ifall ni skall öka lagret. Anger ni ett produktlagerparti kommer antalet för det produktlagerpartiet att öka/minska men det går även bra att lämna det tomt.
  • Gå till ”Produkter->Produktlagerpartier” och uppdatera ”antal” till det korrekta antalet för alla partier och ”nolla” de partier som inte finns kvar.