How Can We Help?

Börja här – En snabb introduktion

You are here:

Först skapar ni en användare på SwedBeer. Därefter skapar ni ett bryggeri och när ni skapat bryggeriet får ni ert bryggerinamn som ett menyalternativ. Börja med att lägga till ert skatteupplag via “Allmänt->Hantera skatteupplag”. När detta är inlagt lägger ni till en produktmall här “Försäljning->Hantera produkter->Produktmallar” och lägg sedan till er första produkt här “Försäljning->Hantera produkter”.

Nu är det dags att gå in i affärssystemet, välj “Affärssystemet” i menyn.

  • Gå till “Inställningar” längst till höger och ställ in era värden.
  • Gå till “Tillverkning->Tankar” och lägg till era produktionstankar.
  • Skapa sedan en sats och kör tappkörningarna vartefter ni tappar upp varorna.
  • Spökbrygger ni så gör en produktlagerrörelse med typ “Punktskatterörelse”, för det är inte ni själva som tillverkar då.
Om ni redan har ett befintligt lager kan ni kan föra in det manuellt via att först skapa ett produktlager under “Produkter->Produktlager” och sedan på det produktlagret skapar ni även en produktlagerrörelse. Vill ni även ha spårbarhet så är det viktigt att ni skapar ett nollat “Produktlagerparti” före produktlagerrörelsen och väljer sedan det partiet i listan. Se till att ni enbart lägger in årets tillverkning med “Orsak: Tillverkning” då systemet använder det för rapporter om tillverkning.
 
Nu är ni igång och produktlager och ingredienser uppdateras varefter ni lägger in dessa. Nu kan ni även lägga in egna beställningar från HoReCa eller Systembolaget. Läs mer om det här i kunskapsdatabasen under rubriken “Affärsysstemet” och “Systembolaget”.
 

Produktförflyttningar

Har ni flera skatteupplag, t.ex. hos andra distributörer eller tillverkare så lägger ni till dessa under “Allmänt->Hantera skatteupplag”. Säger systemet att skatteupplaget finns redan så kontakta kundtjänst så länkar vi ihop er. Denna funktion ska inte användas om ni säljer produkter till en distributör.

Produktförstörelser

All förstörelse av skattepliktiga varor ska i förväg aviseras till Skatteverket. Ni lägger in era tänka produktförstörelser och skriver sedan ut anmälan och protokoll. Anmälan och protokoll kan mejlas till Skatteverket. Kom ihåg att ni måste få klartecken från Skatteverket innan ni förstör produkterna.

Gå till produktförstörelse: https://www.swedbeer.se/sv/erp/product/destruction/
Välj ’Skapa produktförstörelse’ och fyll i relevant information och tryck på ’Skapa’.
Markera produktförstörelserna och välj åtgärd: ’Skriv ut anmälan och protokoll’. Skriv under anmälan och skicka till Skatteverket i Ludvika.

När förstörelsen är färdig kör åtgärd: ’Gör klar och uppdatera produktlager’, skriv under protokollet och skicka in till Skatteverket i Ludvika.

Gäller destruktionen produkter på centrallagret så meddela oss via supportfunktionen så tar vi hand om anmälan.

Inventering

  • Börja med att inventera era produkter och notera även vilket antal ni har kvar för varje parti.
  • Gå till ”Produkter->Produktlager” och lägg till en manuell produktlager-rörelse med ”Inventering” som ”orsak”. Ange ”antal” till ett positivt tal ifall ni skall öka lagret. Anger ni ett produktlager-parti kommer antalet för det produktlager-partiet att öka/minska men det går även bra att lämna det tomt.
  • Gå till ”Produkter->Produktlager-partier” och uppdatera ”antal” till det korrekta antalet för alla partier och ”nolla” de partier som inte finns kvar.

Spårbarhet

När man använder tillverkningsmodulen och gör en tappkörning så skapas automatiskt ett produktlager-parti för den nygjorda satsen med bäst före datum (BFD). Detta parti kan man sedan flytta, sälja eller destruera. Till en början så har man inställningen partistrategi Ingen då det till en början saknas registrerade partier i eran tillverkning. Börja med att välja partistrategi vid “Affärssystemet->Inställningar”. Ni kan välja mellan dessa:

  • Ingen Här får man själv välja vilket parti man vill ta varorna ifrån. Väljer man inget så kommer heller inte lagerpartiet uppdateras utan det tas från den stora potten.
  • FIFU (FIFO) Först in-först ut är som bekant att partiet som tillverkats väljs först sen väljs nästa. Finns det inte tillräckligt kvar i partiet så skapas en ny orderrad med nästa parti. Så en order kan bli uppdelad och lagerpartiet syns på fraktsedeln.
  • Samma parti (Same batch) Här väljer den automatiskt ett parti som har det efterfrågade antalet kvar.

När används produktlager-partier?

Vid intransport till SwedBeer.se väljer man antal kollin samt vilket produktlager-parti som det huvudsakligen skall tas ifrån. Lämnar man tomt används partistrategin.

Vid egna beställningar väljer man vilket huvudsakliga parti som det skall tas ifrån. När man skriver ut följesedel eller sätter beställning till levererad så updateras beställning med nya rader ifall beställningen måste delas upp i olika lager. Lämnar man tomt används partistrategin.

Vid produktförflytting så väljer man också huvudproduktlagerparti som skall skickas iväg. Lämnar man tomt används partistrategin.

Man kan rediga produktlager-partier, namn och antal, i “Affärsystemet->Produkter->Lagerpartier”.

Export av data

Just nu finns inget enkelt sätt att plocka ut all data från systemet. Vid “Affärssystemet->Produktlager” kan ni trycka på “Exportera till Excel” för att få årets lagerhändelser i en ZIP-fil. Ni kan också via huvudmenyn välja “Försäljning->Exportera produktförsäljning” för att få ut en lista på alla era beställningar mellan ett visst datum.

Vi har dagliga backups på databasen så skulle något hända så kan vi gå tillbaka till en sådan. Sedan brukar vi även ta backup innan vi gör några större ändringar i systemet.