Egna beställningar

You are here:

Kunder

Kontrollera alltid först om kunden redan är inlagd. Se till att uppgifterna för faktura- och leverans-adresserna är korrekta med generella kontaktuppgifter. Personer på företag tenderar att sluta och då går orderbekräftelser och liknande fel. Det är viktigt att ni inte använder er egen e-postadress, då fakturor och orderbekräftelser då kommer dit om ett annat bryggeri lägger en beställning. Leveransadressen skall enbart ha restaurangnamnet och inte en kombination av restaurang- och faktura-namn då matchningar mot andra register görs.

EMCS

Är beställningen till ett annat skatteupplag/export utanför EU så skall även EMCS skapas. Kör då ’Ladda ner EMCS’ i åtgärder.

Vid export av alkohol till utlandet
Lägg till kunden och ange kundklass ”Utlänsk kund”, då dras skatten automatiskt av på priset. Skapa beställningen och kör sedan åtgärden ”Ladda ner EMCS” och efter att ni importerat EMCS filen hos Skatteverket så klickar ni på mottagare och fyll i rätt ”referensnummer tullkontor”.

Här söker ni efter rätt tullkontorsnummer där varorna passerar svenska gränsen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=sv

Beställningsstatusar

None/Pending = Ordern är enbart inlagd och ingenting är gjort med den. Produkterna blir reserverade.

Väntande = Fraktsedlar har skrivits ut men produkterna är än så länge enbart reserverade, förändringar kan ske.

Väntar på leverans = Produktlagret är uppdaterat, produkterna räknas som att de tagits ut från lagret. Förändringar kan ej längre ske och skall produkter återtas till lagret får man göra en returbeställning.

Levererad = Leverans har skett till mottagaren.

Färdig = Beställningen är klar och ingenting kan göras på den förutom att exportera som en faktura till bokföringsprogrammet.

Makulerad = Beställningen är makulerad och räknas inte in i rapporter. Vill man göra ändringar får man göra en kopia av den.

Orderflöde

  1. Skapa beställningen.
  2. Välj aktuella beställningar och kör åtgärd ’Skriv ut fraktsedlar (Väntar på levererans)’ så uppdateras lagersaldon samt skrivs fraktsedlar ut.
  3. Om det är en beställning till Systembolaget behöver ni även skriva ut Systembolagets följesedel. Ni kan även skriva ut kollibeskrivningar och sätta på varje låda när ni packar. Skriv ut liggande och klipp på mitten.
  4. När leverans skett markerar ni beställningar och kör åtgärd ’Levererat’ eller ’Gör beställningar färdiga’.
  5. När det är dags för fakturering markerar ni beställningarna och kör åtgärd ’Skapa XXX fakturor/samlingsfakturor’.

Rabatter

På kundkorten anger ni huvudrabatter samt även produktrabatter. Huvudrabatten anges i procent och produktrabatten kan anges i både procent och i kronor. Vid beställningsvyn är priset det kunden skall betala och ”Rabatt i SEK” är rabatten i kronor som kunden erhållit. Så kostar en vara 100 kr och kunden skall ha 10% rabatt skall priset vara 90,00 och ”Rabatt i SEK” 10,00.

Returer

Har ni fått returer från restauranger/butiker så lägger ni in en ny beställning och anger antal till ett negativt värde, t.ex -24 stycken. Sätt även leveransdatum till den dagen ni fick tillbaka returen. Då återförs detta i alkoholrapporten under ”Avdrag för alkoholskatt” och lagret uppdateras. Detta måste göras då produkterna lämnat skatteupplaget och varit ”till beskattning” men återförs när de kommer tillbaka.

QuickShop – Webborder för egen distribution

Ni kan ge era kunder möjligheten att själva lägga beställningar mot er egna distribution. Läs mer…