How Can We Help?

Fortnox

You are here:

För att koppla ihop med Fortnox så går går ni i SwedBeers meny till ”Affärssystem” och sen till ”Fortnox->Inställningar”. Klicka på ”Anslut/återanslut Fortnox”. Logga sedan in i Fortnox och godkänn behörigheterna. Ni kommer då tillbaka till SwedBeers Fortnox-inställningar och ni är nu ansluten.

När anslutningen är klar

Nu ska du göra några inställningar på SwedBeer.se.

  • Gå till inställningarna för affärsystemet för att uppdatera kundnummer, artikelnummer och eventuellt lagerställe.
  • Se till att varje produkt som finns registrerad i SwedBeer också finns registrerade i Fortnox som styck och kolli.
  • Ta sedan alla Fortnox-artikelnummer och för in dessa på varje produkt hos SwedBeer.

Har kunden ett befintligt Fortnox-kundnummer så kan ni ange det på den Egna beställningen eller på kundkortet. Lämnar ni kundnummer tomt så skapas en ny kund automatiskt i Fortnox när ni skapar Fortnox faktura.

För tillfället kan man från SwedBeer exportera systembolagsbeställningar (EDI), egna beställningar och kundbeställningar.

Kör man Fortnox Lagermodul och ställer in standard-lager under inställningar så kommer lager-platsen att anges på fakturan.