Fortnox

You are here:
  1. Logga in i Fortnox och lägg till en integration med kod Km5Y2RGaJ7Nx under administrera användare. Moduler som behövs är faktura, kund och pris. Spara API-koden. Här får ni mer hjälp.
  2. Lägg till Systembolaget AB och SwedBeer (Rådanäs Bryggeri AB) som kunder i Fortnox.
  3. Logga in på SwedBeer.se och gå till SwedBeer->Affärsystemet->Fortnox->Inställningar och lägg till API-koden och tryck på spara. Nu är SwedBeer integrerat med Fortnox.
  4. Gå till inställningarna för affärsystemet för att uppdatera kundnummer, artikelnummer och eventuellt lagerställe.
  5. Se till att varje artikel som finns registrerad i SwedBeer också finns registrerade i Fortnox som styck och kolli. Ta sedan artiklarnas Fortnox-artikelnummer och för in dessa för varje produkt hos SwedBeer.

Ange befintliga kundnummer på beställningen om ni redan har kunden i Fortnox, finns inget kundnummer skapas kunden automatiskt i Fortnox.

För tillfället kan man enbart importera systembolagsbeställningar (EDI), egna beställningar samt självfakturor.

Kör man Fortnox lagermodul och ställer in standardlager så kommer lagersaldot uppdateras med centrallagrets saldo. I övrigt synkas inget annat.