Fortnox

You are here:

Fortnox har ändrat förfarandet att koppla ihop integrationer. I SwedBeers meny går ni till ”Affärssystem” och sen till ”Fortnox->Inställningar”. Klicka på ”Anslut/återanslut Fortnox”. Logga sedan in i Fortnox och godkänn behörigheterna. Ni kommer då tillbaka Fortnox inställningarna och ni är nu ansluten.

När du gjort klar anslutningen

Nu ska du göra några inställningar på SwedBeer.se.

  • Gå till inställningarna för affärsystemet för att uppdatera kundnummer, artikelnummer och eventuellt lagerställe.
  • Se till att varje produkt som finns registrerad i SwedBeer också finns registrerade i Fortnox som styck och kolli.
  • För sedan över Fortnox-artikelnummer och för in dessa på varje produkt hos SwedBeer.

Ni anger befintligt Fortnox-kundnummer på beställningen eller på kundkortet om kunden redan finns registrerad i Fortnox. Lämnar ni kundnummer tomt så skapas en ny kund automatiskt i Fortnox.

För tillfället kan man från SwedBeer exportera systembolagsbeställningar (EDI), egna beställningar och kundbeställningar.

Kör man Fortnox Lagermodul och ställer in standardlager under inställningar så kommer lagersaldot att uppdateras med centrallagrets saldo. I övrigt synkas inget annat.