Lagerarbete, etikettering m.m.

You are here:

Behöver ni hjälp med annat lagerarbete, som t.ex. etikettera om så kan vi vara behjälpliga med det.

Etikettering

Vi debiterar efter timtaxa (461,68 kr/timmen år 2021), se vår prislista för uppdaterade timpriser. Det går ca. 60 kolli/timmen samt en etikettkostnad på 0,67 kr/st (år 2021). Vi etiketterar inte om bäst-före-datum då det strider mot livsmedelsverkets policy.