How Can We Help?

Lagerarbete, etikettering m.m.

You are here:

Behöver ni hjälp med annat lagerarbete, som t.ex. etikettera om så kan vi vara behjälpliga med det. Det finns ingen möjlighet att själv komma till lagret och göra lagerjobb på grund av säkerheten.

Etikettering

Vi debiterar efter timtaxa (461,68 kr/timmen år 2021), se vår prislista för uppdaterade timpriser. Det går ca. 60 kolli/timmen samt en etikettkostnad på 0,67 kr/st (år 2021). Vi etiketterar inte om bäst-före-datum då det strider mot livsmedelsverkets policy.